Dywan Afszar

Dywan Afszar, wymiary: 116x180cm.

Pochodzenie: poł. XXw.

Kategoria:

Opis

Dywan Afszar, wymiary: 116x180cm.

Pochodzenie: poł. XXw.