Dywan Afszar Sirdżan

Dywan Afszar Sirdżan, wymiary: 126x163cm.

Pochodzenie: II poł. XXw.

Kategoria:

Opis

Dywan Afszar Sirdżan, wymiary: 126x163cm.

Pochodzenie: II poł. XXw.