Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie, ul. Łąkowa  31

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5

Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ul. Krakowska 46

 

zapraszają dzieci i młodzież

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym


"Iran - Tysiąc i Jedna Opowieść"

pod honorowym patronatem Zakładu Iranistyki IFO UJ.

 

     Konkurs ma na celu wzbogacenie zainteresowań dzieci i młodzieży historią, twórczością i kulturą Iranu oraz wymianę artystycznych doświadczen uczestników.

Warunki uczestnictwa:

- wiek uczestników konkursu: 6 - 18 lat

- format prac: A3 lub większy

- technika wykonania: dowolna

- termin nadsyłania prac: do 21 listopada 2009 roku

- prace nadsyłane na konkurs nie podlegają zwrotowi

- finał konkursu: 30 listopada o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 114 i będzie jedną z imprez otwierających Tydzień Kultury Międzynarodowej

- o wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki konkursu będą też udostępnione na stronie internetowej www.mdkgrunwaldzka.pl

- prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 114, a następnie w Galerii Kontur w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5

- prace muszą być zaopatrzone w informacje załączone na odwrocie wypełnioną drukowanymi literami:

+ imie i nazwisko autora

+ wiek autora

+ nazwa i numer telefonu kontaktowego do placówki, w której praca została wykonana. Jeśli praca została wykonana indywidulanie proszę o napisanie numeru telefonu kontaktowego autora pracy

- prace należy nadsyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków

 

Informacje o konkursie: Sekretariat MDK, tel. 12 411 67 03