Konferencja Jubileuszowa w 90-lecie Instytutu Filologii Orientalnej UJ

"Azja i Bliski Wschód XXi - Paradygmaty tradycji i nowoczesności"

Sala Wystawowa, Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35

Kraków, 5 listopada 2009 roku.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Uroczyste otwarcie konferencji 9.30 - 10.30

Wykład inauguracyjny

prof. dr hab. Andrzej Zaborski: "Koncepcja i praktyka orientalistyki profesora Tadeusza Kowalskiego dawniej i dziś."

 

przerwa 10.30 - 11.00

 

Sesja 1: Prezentacje rocznicowe 11.00 - 12.20

dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, prof. UJ: "Historia Zakładu Indianistyki i ważneijsze kierunki prowadzonych w Zakładzie badań."

dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ: "Krakowska iranistyka i jej twórcy."

prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska: "Studia arabistyczne w Krakowie - przeszłość i teraźniejszość."

dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, prof. UJ: "Krakowska turkologia - historia, teraźniejszość i perspektywy."

dr Aleksandra Szczechla: "Japonistyka w Instytucie Filologii Orientalnej - badania,studia, studenci."

dr Marzanna Pomorska: "Katedra, studia, klub czyli o Katedrze Języków Azji Środkowej i Syberii."

prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska: "O pracowni Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich UJ."

Dorota Malarczyk: "Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki. Numizmatyka muzułmańska w Polsce powojennej."

 

przerwa 12.20 - 13.30

 

Sesja 2: Prezentacja badań naukowych 13.30 - 15.00

dr Barbara Ostafin, dr Urszula Lewicka-rajewska: "Źródła arabskie do dziejów Słowańszczyzny - o historii badań i konieczności kontynuacji tematu."

Andrzej Bartczak: "Nasr Hamid Abu Zayd wobec myśli asz-Szafi'iego."

dr Sebastian Gadomski: "Nowoczesność i tradycja w twórczości emirackiego dramaturga Salima al-Hatawiego."

dr Marek Piela: "Dlaczego potrzebna jest gramatyka współczesnego hebrajskiego, oparta na tekstach literackich?"

 

przerwa 15.30 - 16.00

 

Sesja 3: Prezentacja badań naukowych 16.00 - 18.00

dr hab. Romuald Huszcza, prof. UJ: "Wschodnioazjatycki krąg cywilizacji pisma - lingwistyczna analiza pojęcia."

dr Marek Smurzyński: "Perska literatura postmodernistyczna."

Mateusz Kłagisz: "Bar-gardan ja baz-guji?"

dr Anna Nitecka: Rozwój szkoły pratjabhidźńa."

prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska: "O magazynie oryentalnym jedynym w owym rodzaju w Krakowie, i w ogóle w Galicyi na początku minionego wieku.:

 

Część artystyczna w wykonaniu absolwentów IFO UJ 19.30

Centrum Sztuki i Techniki JapoNskiej Manggha,

ul. M. Konopnickiej 26

 

Ewa Wardzała: Taniec bharatanatjam

Konrad Kocot: Pokaz jogi

Ceremonia parzenia herbaty