Od 3. października 2009 roku do 26. września 2010 roku w Muzeum Etnograficznym w Krakowie prezentowana będzie wystawa czasowa „Islam. Orientacja. Ornament". Wokół islamu nagromadziło się w zachodnim świecie wiele kontrowersji  i stereotypów. W Polsce zarówno religia ta, jak i wyrosła na jej gruncie kultura, są wciąż stosunkowo mało znane. Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie to próba odczytania kultury islamu poprzez ornament.

 

 

     Sztuka islamu przez kilka pierwszych wieków hidżry nie miała ani jednakowego oblicza (którego zresztą nie posiada do dziś), ani jednorodnej interpretacji wskazań zawartych w Koranie a zwłaszcza w hadisach. Te powstały w wyniku długiego procesu ewolucji mającej odmienne odcienie w zależności od obszaru dar al islam. Niezaprzeczalne bogactwo oraz różnorodność tej sztuki są skutkiem wpływów
i zapożyczeń, nieustannego dialogu, jaki islam podejmował i – pomimo wszelkich zastrzeżeń – nadal podejmuje z innymi kulturami. Spotkania z dziedzictwem kultury helleńskiej i perskiej, z chrześcijaństwem i z judaizmem nie tylko nie zachwiało podstaw tej skrajnie monistycznej religii, lecz wzbogaciło ją i pozwoliło wytworzyć bogatą kulturę. Pomimo wszelkich zapożyczeń religia (a co za tym idzie i kultura) pozostały jednością bez linii podziału na sacrum i profanum. Każdy przedmiot był częścią niepodzielnego świata, w którym zagrażająca mogła być jedynie pustka. I to właśnie „strach przed pustką” (chaosem) stanowił jeden z podstawowych motorów rozwoju islamskiej sztuki. U jej podstaw tkwiło przekonanie, że wszystko, co otacza wyznawców Allaha, musi być naznaczone doskonałością cechującą jego dzieło. Człowiek mógł jedynie odtwarzać otaczający świat, jednak nie na prawach twórcy, a pokornego sługi. Dla spełnienia tych wymogów musiał powstać umowny język, w którym istotne było powielanie, niekończąca się wędrówka motywów i wzorów bez wyraźnego zaznaczania ich początku i końca, ten bowiem gest zarezerwowany był dla Boga.

 

 

Informacje praktyczne:

Ekspozycja: Ratusz, pl. Wolnica 1

Termin:  3 października 2009 – 26 września 2010 roku

Bilet wstępu: normalny – 7 zł

         ulgowy – 4 zł

 

poniedziałek:  nieczynne

wtorek - środa: 11.00 – 19.00

czwartek: 11.00 – 21.00

piątek – sobota: 11.00 -19.00

niedziela: 11.00 – 15.00