N O W R O O Z  -  P e r s i a n   N e w   Y e a r

k o n c e r t :

MOHAMMAD RASULI (Warszawa) - nej, setar
BAHMAN PANAHI (Paryż) - tar, setar i kaligrafia
MASOD WADII (Keksas) - tombak, daf, śpiew
dr MAREK SMURZYŃSKI (Kraków) - tłumaczenie i recytacja poezji mistycznej Moulany Dżalaluddina Rumiego

21 marca 2007 r. (środa)
godz. 20.00
Piwnica pod Baranami, Kraków